Introduktion til øvelserne

Røst

En introduktion til de mange øvelser, vi har liggende på hjemmesiden. Ved at læse denne tekst lærer du om motivationen bag hver del af undervisningen, og du får forslag til hvilke øvelser, du kan starte ud med.

Taleværksted

Formålet med Røst er, at eleverne i sidste ende skal opnå evnerne og modet til at holde taler. De andre undervisningskategorier giver hver deres bud på forskellige aspekter af mundtlig formidling, men med øvelserne i Taleværksted samles det hele og peger frem mod en egentlig tale. Tanken er, at det skal være sjovt og motiverende at arbejde med taler, og at der løbende er en god feedback. Feedbacken skal understrege, hvad der fungerer godt, og hvad der med fordel kan forbedres ved den holdte tale.

En tilbagevendende udfordring ved at skrive taler er at finde frem til, hvad talen skal handle om. Det vil alle undervisere før eller siden høre deres elever sige. Derfor har vi udviklet nogle gode øvelser, der kan sætte gang i tankevirksomheden og kreativiteten. Blandt andet har vi i Røst erfaret, at kunsten kan være en glimrende idégenerator.

Taleværksted handler ikke kun om at få eleverne til at holde gode taler. En bagvedliggende ambition er også, at faget er med til at skabe en bevidsthed om, at de har en stemme og kan tage ordet i mange forskellige sammenhænge og derigennem præge det samfund, de er en del af.

Gode øvelser at starte ud med:

Hvad skal talen handle om?

Taleskrivning

Feedback

Fagartikel omTaleværksted

Krop og stemme

At arbejde bevidst med sin krop og sin stemme er vigtigt for at blive en dygtigere taler. Du kan have nok så genial en idé og nok så skarpt et talemanuskript, men det nytter ikke meget, hvis du ikke har kroppen og stemmen til at bære det igennem.

For mange vil det være en ny oplevelse at forholde sig til sin kropsholdning, vejrtrækning og stemmebrug, men netop derfor er det vigtigt og sjovt at inddrage i undervisningen. Krop og stemme hænger uløseligt sammen. Er kroppen engageret og åben, vil det som regel give en tilsvarende veloplagt stemme. Eleverne vil få en masse aha-oplevelser, der kan hjælpe dem ikke blot i talesituationen, men også på andre tidspunkter i livet, hvor det gælder om at tale klart og overbevisende. Det er også her, du finder øvelser til at håndtere nervøsitet - noget de fleste vil have glæde af.

Gode øvelser at starte ud med:

Krop:

Stemme:

Nervøsitet:

Fagartikel om Krop og stemme

Vi har samlet et katalog over øvelser til dig, der skal undervise andre i at holde taler. Øvelserne er udviklet af seks fagpersoner i samarbejde med en gruppe unge retorik-interesserede og rettet til af holdet bag Røst. De er primært lavet til højskolelærere men kan bruges af alle, der underviser i at holde taler.

Øvelserne er tænkt som en inspiration og skal altså ikke nødvendigvis gennemgås slavisk. Så find de øvelser, der passer til dig og dine elever og brug dem på lige den måde, du har lyst.

De er inddelt i seks kategorier, og til hver kategori følger en forklarende artikel fra fagpersonen, som du kan læse, hvis du er i nørde-humør og har lyst til at gå endnu mere i dybden med hver kategori.

Retorikkens historie

Der er en lang tradition for at rejse sig op foran en forsamling og forsøge at overbevise andre mennesker gennem det talte ord. Der findes tekster helt tilbage fra antikken, der ganske præcist formulerer, hvad der er på spil, når man skal forberede og holde en tale. De fleste af tankerne holder stadig her over 2000 år senere.

At kigge tilbage på fortidens tanker og teorier kan skabe en ydmyghed over for den taletradition, som Røst-projektet lægger sig i forlængelse af. Det kan give en bevidsthed om, at andre har gjort det her før. Andre har stået over for de samme udfordringer og givet gode råd, som vi kan tage ved lære af i dag.

Gode øvelser at starte ud med:

Fagartikel om retorikkens historie

Analyse af taler

Hvad er det præcist, der gør, at vi kan blive så påvirkede af en vellykket tale? Hvad gør en god tale god? I arbejdet med selv at skrive taler kan det være en stor inspiration at kigge på andre folks taler og se, hvordan de er bygget op og hvilke virkemidler, de bruger.

Der findes en hel læringsmetode inden for retorikken, imitatio, der netop bygger på at efterligne andre vellykkede talere. Det er vigtigt at vide, hvad man skal imitere: er det strukturen i talen, talerens gestik, den originale idé eller noget helt fjerde? Og så er det vigtigt at huske, at din egen talesituation er anderledes end den tale, du imiterer - ellers bliver det bare ukritisk kopiering, og det lærer man ikke noget af!

Men man kan i den grad lære noget af både gode og dårlige taler, hvis man ved, hvad man skal kigge efter - og det kan disse øvelser hjælpe dig med. Vi kan desuden anbefale at tage et kig i vores talearkiv, hvor der er masser af taler med tilhørende analyser.

Gode øvelser at starte ud med:

Fagartikel om Analyse af taler

Historiefortælling

Det er ikke for meget at påstå, at enhver god tale indeholder mindst én historie. Vi mennesker spidser ører, når vi hører en fortælling, og taler med indbyggede historier er næsten altid nemmere at huske bagefter. Desuden kan den gode fortælling understøtte og understrege budskabet i din tale. Men hvordan finder man frem til de gode fortællinger?

Med disse øvelser vil der blive skabt et rum for at finde frem til de gode fortællinger og arbejdet med at gøre dem skarpe og velegnede til at indgå i en tale. Fortællinger i taler virker nemlig bedst, når de har en pointe og en stram struktur - det hjælper disse øvelser med at finde frem til.

Gode øvelser at starte ud med:

Fagartikel om historiefortælling

Debat og argumentation

Vi er ikke enige om alting, og det skal vi heller ikke være. Den gode debat er vigtig for vores samfund, og den gode tale kan medvirke til, at vi bliver klogere på, hvad vi hver især mener og åbne op for diskussioner om, hvad vi skal gøre anderledes som individer eller samfund.

Det virker så nemt, når man ser erfarne debattører kæmpe for, at noget skal ændres eller bevares, men de overbevisende argumenter kan være svære at finde. Hvis man da overhovedet ved, hvad man mener eller har et standpunkt, man har lyst til at forsvare. Det kan øvelserne i denne kategori hjælpe dig med. Måske bliver du overrasket: nogle gange finder man først frem til de rigtig gode argumenter, når man begynder at forstå modstanderens synspunkt og argumenter!

Gode øvelser at starte ud med:

Fagartikel om Debat og argumentation

Nysgerrig på retorikken? Dyk ned i vores praktiske øvelser.

Find mange flere øvelser og fagartikler her