Kontakt

Vil du gerne vide mere om Røst?

Røst-ansvarlig Ungdomsbureauet: Martin Fehr Therkildsen / Ungdomsbureauet / martin@ungdomsbureauet.dk / 2678 2125
Røst-ansvarlig Vallekilde Højskole: Pia Beltoft / Vallekilde Højskole / pia@vallekilde.dk / 4118 7517

Projektmedarbejdere:
Gunvor Barkholt
/ Ungdomsbureauet / gunvor@ungdomsbureauet.dk / 2658 5220
Mads Strange / Ungdomsbureauet / mads@ungdomsbureauet.dk